Aktualności

Szkolenia BHP

To szkolenia dla:

  • Pracodawców wykonujących zadania służby bhp
  • Pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
  • Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
  • Pracowników inżynieryjno – technicznych
  • Pracowników administracyjno – biurowych
  • Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  • Pracowników szkół i innych placówek oświatowych
  • Społecznych inspektorów pracy

Więcej…

Uprawnienia elektroenergetyczne

Szkolenia przygotowujące wraz z egzaminami kwalifikacyjnymi z zakresu: 

  • dozoru i eksploatacji urządzeń elektrycznych,
  • dozoru i eksploatacji urządzeń cieplnych,
  • dozoru i eksploatacji urządzeń gazowych,
  • pomiarów elektrycznych,
  • palacza kotłów co
Szkolenie dla osób dokonujących przeglądów, napraw i konserwacji wózków przygotowuje uczestników do uzyskania uprawnień kwalifikacyjnych określonych przepisami o dozorze technicznym.
Dla wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia egzamin z udziałem inspektora dozoru technicznego (wymagana opłata za egzamin – 152zł).

Szkolenie dla osób dokonujących przeglądów, napraw i konserwacji wózków przygotowuje uczestników do uzyskania uprawnień kwalifikacyjnych określonych przepisami o dozorze technicznym.